ماندگاری هاشور ابرو چقدر است ؟

ماندگاری هاشور ابرو چقدر است ؟ این سوال یکی از مشتری های مشهدی عزیزم بنام المیرا جون هست که بد ندیدم در این قسمت جواب آنرا...