مرکز میکروپیگمنتیشن |هاشور ابرو|میکروبلیدینگ

تشریج سه مدل هاشور ابرو

انواع مدلهای هاشور ابروچند نوع هاشور بین متخصصین این کار وجود دارد که آنها را نام می بریم. ۱- هاشور خطی در این روش بین خطوطی...